Kontaktné informácie


 

Otváracie hodiny a kontaktné informácie

 
 Telefonický kontakt: +421 43 202 13 59
 Objednávky, informácie o dostupnosti tovaru:  obchod@itcomplet.sk
 Pripomienky, reklamácie:  reklamacie@itcomplet.sk
 Vedenie spoločnosti: office@itcomplet.sk

Otváracie hodiny: 
Prac. dni: 8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
Víkendy a sviatky: zatvorené

Cez obedňajšiu prestávku (od 12:00 do 13:00) a mimo otváracích hodín sa nie je možne k nám dovolať. Prosíme, rešpektujte otvárací čas. Ďakujeme za pochopenie.

Na pobočke je možná platba za objednávky kartou alebo v hotovosti.

Identifikačné a fakturačné údaje spoločnosti

 
Itcomplet, s.r.o.
Mláka 3/4, 029 01 Námestovo
IČO: 47629843, IČ DPH: SK2024060500

Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN:  SK21 0900 0000 0050 6231 2643
BIC:  GIBASKBX
Variabilný symbol:  číslo objednávky

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 63140/L

Orgánom dozoru je:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89
011 79 Žilina 1

Odbor výkonu dozoru:
tel. č.  041/7632 130/139
fax č.   041/7632 139